Chci se dozvědět více

1. Co jsou to klimafinance?

Klimatické finance označují závazek rozvinutých států finančně přispívat rozvojovým zemím, aby dokázaly lépe zvládat dopady klimatické změny. Část klimatických financí je určena na adaptační opatření (např. změna pěstovaných plodin, protipovodňové zábrany apod.). Více informací např. zde.

2. Co je to klimatická krize?

I když ke změně klimatu docházelo vždy, současný vývoj je překotný a rozsáhlý. Klimatické změny dnes znemožňují přirozenou adaptaci rostlin a živočichů a ovlivňují životy lidí všude na světě. Nejvíce však dopadají na obyvatele chudších oblastí, kterým chybí prostředky na to, aby se změnám přizpůsobili.

3. Jaké jsou společenské důsledky klimatické krize?

V nejpostiženějších oblastech jsou základní zdroje, jako je voda a půda, nedostatkové. Hlavním zdrojem obživy bývá v těchto oblastech zemědělství a pastevectví, ale kvůli extrémnímu počasí a rozšiřování pouští lidé o tuto obživu přichází. Světová banka odhaduje, že do roku 2050 může být v důsledku přírodních katastrof a konfliktů o omezené zdroje potravin a vody vyhnáno více než 143 milionů lidí (klimatická migrace). V cílových regionech roste chudoba a napětí. Zároveň je stále obtížnější vyprodukovat dostatek potravin a zajistit dostatek čisté vody pro všechny. Pro stabilitu a bezpečnost na celém světě jsou klimafinance důležité.

4. Jaká opatření proti změnám klimatu můžeme volit?

  • Adaptační strategie - opatření, která snižují zranitelnost vůči klimatické změně (zadržování vody v krajině, zalesňování, městská zeleň, různorodost pěstovaných plodin, systém včasného varování proti přírodním katastrofám)
  • Mitigační (zmírňující) opatření - opatření, která snižují emise skleníkových plynů (omezení automobilové dopravy, přechod na obnovitelné zdroje energie)

5. Změním něco svým podpisem?

Politické kroky odráží hlasy ve společnosti a bez společné podpory nedojde k systémovým změnám. Společnou výzvou ukážeme politikům, že chceme, aby drželi slovo. Z Česka se stane důvěryhodná země, která se připravuje na budoucnost a může jít příkladem ostatním. Každý podpis má velký význam! Získané podpisy předložíme vládě na podzim před klimatickou konferencí COP 28.

Užitečné odkazy

Fakta o klimatu: https://www.faktaoklimatu.cz

Klimatická koalice: www.klimatickakoalice.cz

Člověka v tísni o změně klimatu: https://klima.clovekvtisni.cz/

Klimatický podcast: https://2050podcast.cz/

Pro pedagogy: https://ucimoklimatu.cz/

Klimatická opatření: https://klimasemeni.cz/

Zelený klimatický fond: https://www.greenclimate.fund/about/resource-mobilisation

OSN o COP 27 a fondu ztrát a škod: https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop27-ends-announcement-historic-loss-and-damage-fund

O fondu kompenzací ztrát a škod: https://www.un.org/en/climatechange/adelle-thomas-loss-and-damage

Ukazatele a statistiky za Česko https://ourworldindata.org/country/czechia


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 774 736 700

kamila.muchova@fors.cz


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.