Proč by mělo Česko přispívat do klimatických fondů?

Zavázali jsme se k tomu

Společně s dalšími 191 zeměmi jsme podepsali Pařížskou dohodu, která si klade za cíl (snažit se) nepřekročit míru oteplení o 1,5 °C a udržet ji pod 2°C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Držme naše slovo, dohoda je právně závazná.

Pomůžeme i sami sobě

Všichni žijeme na jedné planetě. Záplavy v Pákistánu nebo sucho a neúroda v Súdánu ovlivňují i nás. Klimafinance budují odolnost vůči klimatickým změnám a chrání nás před nestabilitou ve světě. Díky klimafinancím můžeme zmírnit i dopady změn klimatu na společnost, jako jsou hladomory, ozbrojené konflikty či desítky milionů migrujících lidí.

Je to fér

Klimatické změny mají větší dopad na chudé země. Patříme mezi rozvinuté státy, které svými emisemi historicky nejvíce urychlují změnu klimatu, zároveň jsou proti jejím dopadům méně zranitelné. Nejvíce dopadá klimatická změna na rozvojové státy, které nemají prostředky se jí přizpůsobit. OSN odhaduje, že rozvojové země ponesou 80 % nákladů způsobených celosvětovými dopady klimatických změn.

Má to smysl

Klimafinance pomohou rozvojovým zemím adaptovat se na změny klimatu a rozvíjet se pomocí využití čistých technologií.

Jsme v tom společně

Klimatické finance podporují snahy rozvojových zemí zapojit se do boje s klimatickou změnou a posilují důvěru ve spolupráci na globální úrovni.

Dlužíme to

Jako silně průmyslové zemi náš emisní dluh za několik posledních desetiletí prudce narostl. V sumě poskytuje Česko dlouhodobě na klimafinance zhruba 300 milionů Kč ročně (do mezinárodních fondů i v rámci dvoustranné spolupráce). Pro dosažení férového podílu bychom měli přispívat zhruba 8 miliard Kč ročně. Je potřeba začít příspěvky postupně navyšovat.

.

Foto: Charles Nambasi, Pixabay


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 774 736 700

kamila.muchova@fors.cz


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.